ARBETSMETODIK

Få flyt & professionell effektivitet

Är det stressigt och rörigt på jobbet? Använder du kvällar och helger för att hinna med? Orkar du inte med fler mail?

Du kan ju redan ditt jobb, men hur får du fram dessa kunskaper, hur använder du tiden, vilka utmaningar/svårigheter finns det och vilka lösningar? Troligen har du gått i skola under många år men du har aldrig fått lära dig smarta sätt att planera, ordna bland dina papper eller jobba smart med mailen. Alla uppfinner hjulet. Ta chansen att lära dig arbetsmetodik så spar du tid och ökar kontrollen. Kanske får bättre framförhållning och minskar stressen. Dålig ordning stjäl mycket tid och energi.

Genom att lära dig att planera och prioritera dina arbetsuppgifter, organisera ditt arbetsmaterial på rätt sätt och arbeta smartare med datorn kommer både du och din organisation att må bättre.

Get ready! introducerade två nya begrepp år 2000. När du bokar in tid för eget arbete i din arbetsalmanacka/kalender så kan du boka dem som GULDtid© eller FOKUStid© för att reservera tid så att du har tid att arbeta med det viktiga i ditt arbete.

Arbeta ännu smartare!©