Fakta

Dina behov styr

Du får göra en behovsanalys innan programmet startar och vi kommer tillsammans överens om hur du vill genomföra programmet. Du kommer att ha en konkret handlingsplan som du kan följa.

Geografiskt område
Det spelar ingen roll var du bor, du är välkommen till Get ready!

Alla åldrar
Vår äldsta deltagare hade ett år kvar till pension. I jobbcoachprogrammet var den yngsta 19 år och de två äldsta 63 år unga. De yngsta deltagarna har varit 13 år genom den s.k. Karriärchecken i Nacka kommun, för ungdomar från högstadiet t o m gymnasiet samt vuxenstuderande.

Alla yrkesområden
Du kan delta i programmet oberoende på vilket yrke eller bransch du har/vill ha.
Vi har ett stort kontaktnät bland företag som du kan ha nytta av. Vi har själv arbetat inom många branscher innan vi blev karriärcoacher. Har coachat många människor inom många yrken och branscher.

Alla behov
   Har yrke, vet var jag vill, vet hur jag kommer dit. – Vill ha stöd i processen!
 Har yrke och vet var jag vill. – Men hur kommer jag dit?
 Har yrke men trivs inte. – Vad vill jag? Hur kommer jag dit?
 Har yrke men vill vidare till annan bransch. – Vilken bransch vill jag? Hur kommer jag dit?
 Har yrke men vill vidare. – Vad vill jag? Hur kommer jag dit?
 Har inget yrke och vet inte vad jag vill? – Vad vill jag? Hur kommer jag dit?

Coach
Certifierad KARRIÄRcoach Helén Vedlé

Coachlokal
**Tegnérlunden 3, Stockholm City,Tunnelbana Rådmansgatan
karta

Frågor
info@getready.se
070 647 17 27 Helén 

 

Certifierad karriärcoach Helén Vedlé

  • Utbildning och certifiering Livs-karriärcoach 1999. Arbetat heltid sedan år 2000 med coaching.
  • Coaching och utbildningsverksamhet inom områdena Livs-& Karriärplanering, Stresshantering och Arbetsmetodik.
  • Högskolestudier 200p: pedagogik, metodik, information, kommunikation, mental träning, stresshantering.
  • Själv arbetat i olika roller: anställd, VD (10 år), konsult (5 år), egen företagare (sedan 2000).
  • Egen yrkeserfarenhet inom följande branscher: Utbildning, Kultur, Turism, Teater, Ideella sektorn, Konsultverksamhet. 5 års utlandserfarenhet.
  • Övriga meriter: Certifierad stresspedagog, Grundutbildning i KBT, Certifiering: Stressprofil® & Arbetsmiljöprofil.