Testa dig

VILL DU HA HJÄLP MED UTVECKLING?

Klicka i nedanstående rutor där du känner att meningen passar in på dig/er. Vi kontaktar dig inom några dagar, du förbinder dig inte till någonting genom att göra testet.


    jag vill se tydligare vad jag vill i livet, privat och på jobbetjag vill komma närmare mina suddiga drömmarjag vet inte vad jag vill – mer än att må bättrejag kommer att bli arbetslösjag behöver säga upp personaljag känner inte att jag utvecklas på jobbet längrejag vill få hjälp med min CVjag vill stanna på min arbetsplats men hitta nya arbetsuppgiftervåra utvecklingssamtal behöver förnyasjag önskar att vi kunde få göra en ordentlig kompetensanalysjag är soloföretagare utan tydliga visioner, jobbar ihjäl migjag behöver en mentor