VISIONER

Livs-, karriär- & företagsutveckling

Professionell karriärcoaching är bästa stödet för den som vill eller måste omvärdera sitt yrkesval och hitta nya vägar i livet.

Människa
Du kanske är i en fas där du undrar vad du håller på med. Behöver hjälp med att finna livs- och arbetsglädje. Finna dina egna visioner.

Anställd
Karriär behöver inte innebära ett steg uppåt, det viktiga är att du kommer fram till vad som är utveckling för dig. Ofta behövs hjälp för att se sin egen potential och hitta framtida fokus.

Arbetssökande
Om du bor i Stockholmsområdet och är anmäld till Arbetsförmedlingen kan du få Helén Vedlé som din personliga karriärcoach. AF betalar. Du får då ett individuellt anpassat program för att komma närmare ditt drömjobb. Vet du inte vilket det är? Kom och prova. Maila för mer information.

Företagare
Och du som är företagare, har du ett övergripande mål för företaget eller hinner du bara tänka på det som händer just nu? Avsätt tid för att formulera målsättningar och prioritera din tid. Vilka visioner vill du skapa för ditt företag.

Företag
För företag som vill behålla sin personal och få dem att trivas bättre genom utveckling, finns flera olika program. Det är viktigt att medarbetarna har införlivat företagets mål och visioner i den egna tjänsten. Vi arbetar även med kompetensinventering samt förnyelse av utvecklingssamtalet.

Studerande
Om du är studerande i Nacka kan du välja att använda din karriärvalscheck hos Get ready! Maila för information.

CV granskning
Du kan beställa CV granskning per mail. Få råd hur du skriver en modern CV och ett attraktivt ansökningsbrev.

 

Se framtiden!©