Vilket behov har du?

Vet du vilken tjänst/jobb du vill ha
men du vill ha hjälp med att söka jobb, få fler idéer över hur du kan söka jobb, se över din CV, kanske träna inför intervjun, känna att du har någon som stödjer dig aktivt!
Välj då steg 3 med Get ready!

Vet du vilken tjänst/jobb du vill ha men har inte trivts
på din senaste anställning och vill se över lite av dina behov, drivkrafter för att komma rätt nästa gång. Du vill dessutom få stöd i din jobbsökningsprocess.
Välj då steg 2 + 3 med Get ready!

Vet du inte vilken tjänst/jobb du vill ha
då kan vi göra en lite grundligare karriärcoaching samtidigt som du söker jobb. Du vill också få stöd under jobbsökningsprocessen.
Välj då steg 1 + 2 + 3 med Get ready!

 

Get readys steg
Steg 1: Vem är jag? Vad kan jag?
Steg 2: Vad vill jag? Vad behöver jag?
Steg 3: Hur kommer jag dit?

 

Specialitet – stress
Många deltagare som kommer till oss för karriärcoaching har stressproblematik. Det kan vara till din fördel att vi har stor erfarenhet av stressproblematik.

 

Hur du gör för att inte tävla med 400 andra om samma jobb?
Du får hjälp med att upprätta ett modernt CV och en ansökningshandling som marknadsför dig och dina styrkor. Du kanske också har behov av att lära dig mer om förberedelser inför intervjuer (intervjuträning/teknik) samt bra jobbsökningstekniker.

 

Get ready! har ett komplett livs- och karriärplaneringsprogram
Du bestämmer själv vilka delar du behöver och hur mycket tid du vill lägga ner för att finna ditt drömjobb. Du kan få hjälp med allt från att ta fram vilka branscher du vill jobba i, vilka dina styrkor är, vilka drivkrafter du har, till en modern CV, hur du gör för att lyckas i intervjun till bra tips på att söka jobb.