HSPacademy©

TILLHÖR DU 2 MILJONER SVENSKAR?

HÖGKÄNSLIG

Forskningen har visat att 20 % av människorna på jorden har en speciell begåvning. Lika fördelat på män och kvinnor. Ett medfött personlighetsdrag, karaktärsdrag, temperamentsdrag.

MÅNGA OLIKA UTTRYCK:

 • Högkänslig
 • Högsensitiv
 • Highly Sensitive Person
 • HSP
 • SPS Sensory-Processing Sensitivity
 • Highly Sensitive People/Personality
 • Högsensitiva personer
 • Sensorisk bearbetningssensitivitet
 • Sensitivt begåvad
 • Stark-skör

 HÖGKÄNSLIGA

 • föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet.
 • är mer känsliga och mer receptiva
 • lägger märke till detaljer
 • bearbetar alla intryck på en djupare nivå
 • reagerar oftast starkare med sina sinnen
 • blir lätt överstimulerade och stressade
 • behöver mer tid för att bearbeta alla intryck
 • har behov av mer egen tid
 • är empatiska, medkännande, omtänksamma, intuitiva, kreativa
 • anar faror och inser konsekvenserna tidigare än andra

 

 

DET ÄR FINT MED EXTRA STÖD OCH HJÄLP

– ÖPPNA DÖRREN LÄR DIG MER

– GÅ EN KURS HOS HSPacademy©

 

 

HSPacademy & GET READY’s  INDIVIDUELLA KURSER/COACHINGAR

 VILKEN KURS HAR DU BEHOV AV JUST NU?

KURSER SOM BESKRIVS PÅ DENNA SIDA

 1. Hjälp jag är högkänslig© – grundkurs. Välj online i egen takt eller individuell via Zoom.
 2. Hjälp jag är högkänslig – stress©.  Individuell via Zoom.
 3. Hjälp jag är högkänslig – utmattad©.  Individuell via Zoom.
 4. Hjälp jag är högkänslig – jobbstress©.  Individuell via Zoom.
 5. Hjälp jag är högkänslig – nytt jobb©.  Individuell via Zoom.
 6. Hjälp jag är högkänslig – nytt yrke©. Individuell via Zoom.

 

ÖVRIGA KURSER

MEJLA (info@getready.se) FÖR INFORMATION OCH INNEHÅLL

7. Hjälp jag är högkänslig – självkänsla©. Individuell via Zoom.

8. Hjälp jag är högkänslig – chef©. Individuell via Zoom.

9. Hjälp jag är högkänslig – lärare©. Individuell via Zoom.

10. Hjälp jag är högkänslig – företagare©.. Individuell via Zoom.

11. Hjälp jag är högkänslig – fortsättning©. Individuell via Zoom.

12. Hjälp jag är högkänslig – högpresterande kvinna©. Individuell via Zoom.

13. Hjälp jag är högkänslig – kompetensinventering©. Individuell via Zoom.

14. Om högkänslighet – för anhöriga. Kommer som onlinekurs 2022.

15. Om högkänslighet – föreläsning. Beställ för organisationen, föreningen, skolan.

  

 

KURS 1 INDIVIDUELLT PROGRAM eller ONLINE:

HJÄLP JAG ÄR HÖGKÄNSLIG

Lär dig mer om att leva som högkänslig. Det är en styrka och glädje att vara högkänslig/högsensitiv/HSP om vi tar hänsyn till våra behov. Vi behöver förstå och förändra vissa saker i vårt liv för att få det bästa liv vi kan ha. Programmet är för dig som nyss har förstått men även för dig som redan vet att du har ett speciellt personlighetsdrag och känner att du vill veta mer varför du fungerar som du gör.

Välj vilket alternativ som passar dig bäst:

 • Online. Kurs i 8 steg, du går i egen takt. Investera 1 timme i veckan eller varannan vecka. Lär dig om vårt personlighetsdrag och hur du kan leva ditt bästa liv. Varje steg innehåller en film på ca 20 minuter och en eller två övningar för kommande vecka/veckor.
 • Individuell kurs via Zoom eller i min lokal i Vasastan, Stockholm. 3-4 tillfällen á 1 timme. Du får övningar med dig mellan tillfällena. Vi ses var fjärde vecka.

Länk till ytterligare information

 

 

 

KURS 2 INDIVIDUELLT PROGRAM:

HJÄLP JAG ÄR HÖGKÄNSLIG OCH STRESSAD

Minska stressen i livet som högkänslig. Det är en styrka och glädje att vara högkänslig/högsensitiv/HSP om vi tar hänsyn till våra behov. Vi är blir lätt överstimulerade och kan bli så stressade så vi inte mår bra. Vi behöver förstå och förändra vissa saker i vårt liv för att få det bästa liv vi kan ha. Programmet är för dig som har en för hög stressnivå som du inte mår bra av.

Du får före tillfälle 1 göra en mycket grundlig stresstest som vi går igenom för att du ska kunna se alla delar av din situation. Därefter arbetar vi med de olika stressorer du har som högkänslig. Du går tillsammans med din coach igenom ”de20högkänsligastegen©”. Områdena representerar de olika delarna i vårt liv som högkänsliga, som vi kan se över för att må ännu bättre.

Länk till ytterligare information

 

 

 

KURS 3 INDIVIDUELLT PROGRAM:

HJÄLP JAG ÄR HÖGKÄNSLIG OCH UTMATTAD

Kom igen efter utmattning som högkänslig. Det är en styrka och glädje att vara högkänslig/högsensitiv/HSP om vi tar hänsyn till våra behov. Vi är blir lätt överstimulerade. Vi behöver förstå och förändra vissa saker i vårt liv för att få det bästa liv vi kan ha. Programmet är för dig som har varit sjukskriven, är sjukskriven eller kommit tillbaka från sjukskrivning (utmattningssyndrom, utmattning, ”utbränd”).

Du får före tillfälle 1 göra en mycket grundlig stresstest som vi går igenom för att du ska kunna se alla delar av din situation. Därefter arbetar vi med de olika stressorer du har som högkänslig. Du går tillsammans med din coach igenom ”de20högkänsligastegen©”. Områdena representerar de olika delarna i vårt liv som högkänsliga, som vi kan se över för att må ännu bättre.

Länk till ytterligare information

 

 

 

KURS 4  INDIVIDUELLT PROGRAM:

HJÄLP JAG ÄR HÖGKÄNSLIG OCH STRESSAD PÅ JOBBET

Bättre klara av stressen på jobbet som högkänslig. Programmet är för dig som upplever att det är stressigt och rörigt på jobbet, använder kvällar och helger för att hinna med. Du känner att du inte har kontroll över allt som ska göras och arbetar för ofta i sista stund med vissa uppgifter. Före tillfälle 1 får du fylla i en behovsenkät så att vi lägger upp programmet så det stödjer dina behov av arbetsmetodik som högkänslig.

Länk till ytterligare information

 

 

 

KURS 5 INDIVIDUELLT PROGRAM:

HJÄLP JAG ÄR HÖGKÄNSLIG OCH VILL HA EN NY ARBETSGIVARE

Byta arbetsplats som högkänslig. Det är en styrka och glädje att vara högkänslig/högsensitiv/HSP. Programmet är för dig som är på en arbetsplats som inte tar hänsyn till dina behov som högkänslig. Du vill ha hjälp med konkreta metoder för att söka ett nytt jobb hos en ny arbetsgivare. Före tillfälle 1 får du fylla i en behovsenkät så att vi lägger upp programmet så det stödjer dina behov av att finna ett nytt jobb som högkänslig.

Länk till ytterligare information

 

 

KURS 6 INDIVIDUELLT PROGRAM:

HJÄLP JAG ÄR HÖGKÄNSLIG OCH VILL HA ETT NYTT YRKE

Byta typ av jobb som högkänslig. Det är en styrka och glädje att vara högkänslig/högsensitiv/HSP. Programmet är för dig som upplever att ditt yrke inte tar hänsyn till dina behov som högkänslig och vill ha hjälp med att söka ett nytt yrke/jobb. Detta är ett komplett livs-& karrärprogram. Professionell karriärrådgivning är bästa stödet för den som vill eller måste omvärdera sitt yrkesval och hitta nya vägar i livet. Ofta behöver man hjälp att se sin egen potential och hitta framtida fokus. Fyra steg:

 1. Vem är jag – värderingar, drivkrafter och behov som högkänslig
 2. Vad kan jag – kompetenskartläggning
 3. Vad vill jag – kompetensutvecklingsbehov, kort- och långsiktig handlingsplan.
 4. Hur kommer jag dit – en modern CV, ett effektivt ansökningsbrev, en attraktiv LinkeInprofil, jobbsökningsmetoder, intervjuträning.

Länk till ytterligare information

 

FÖRELÄSNING

HÖGKÄNSLIGHET

Låt hela organisationen få mer kunskap om högkänslighet. Låt oss förstå varandra bättre.

30-60 minuter.

Maila för ytterligare information: Info@getready.se