Om Get Ready!©

Get ready! hjälper dig att ta första steget

Livet innebär en ständig förändring. Istället för att stå orörlig kvar när omvärlden rör sig mår vi bra av att utvecklas. Genom att se förändring som en positiv kraft öppnas dörren mot framtiden.

Det finns många anledningar till att ta första steget vidare. Det kan bero på situationen på arbetsplatsen, för hög stressnivå, omorganisation eller andra arbetsrelaterade orsaker. Eller kanske har du helt enkelt kommit till en punkt då det är dags att ta nästa steg för att trivas ännu bättre med livet.

Du längtar efter att utvecklas både i arbetet och privat.

 

Framtidens pussel

Oavsett vad som ligger bakom beslutet att ta steget vidare så stödjer Get ready! dig i förändringsprocessen och hjälper dig att lägga nya bitar i framtidens pussel.

 

GULDtid© & FOKUStid©

Get ready! introducerade två nya begrepp år 2000. När du bokar in tid för eget arbete i din arbetsalmanacka/kalender så kan du boka dem som GULDtid (c) eller FOKUStid (c) för att reservera tid så att du har tid att arbeta med det viktiga i ditt arbete.


Kompetensutveckling för företag och människor som vill vidare…

 

Länkar och nätverk

Helén Vedlé är en av grundarna av i Nacka Värmdö Nätverk. Nytt namn NOVAQ.

Get ready! är medlem i EMCC och följer EMCCs Code of Ethics.

Get ready! är auktoriserad att använda SMCs stressprofil och arbetsmiljöprofil

 

GDPR – General Data Protection Regulation (EU:s dataskyddsförordning 2018)

Get ready välkomnar självklart förstärkning av enskildas rättigheter då våra kunders integritet är av yttersta vikt. Självklar gör jag allt för att behandla dig och dina uppgifter på ett korrekt och schyst sätt.

Vad är personuppgifter?
Med personuppgifter menas uppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer och all övrig information som på något sätt kan knytas till dig som enskild individ.
Med behandling av personuppgifter menas alla de åtgärder som utförs med personuppgifterna och avser allt från insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning till överföring och radering.

Vem är ansvarig för personuppgifterna?
Get ready, Nacka-Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som finns i bolaget.

Vilka personuppgifter behandlar Get ready?
De personuppgifter vi samlar in inkluderar: De uppgifter du lämnar i din e-mailsignatur. Vilken kurs du gått och när. Om du köpt bok och planeringsverktyg (bokföring). Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för den aktuella aktiviteten eller fakturering av produkten.
Uppgifterna sparas i vårt interna register.
Vi använder inte cookies.

Hur dina uppgifter används.
Vi använder uppgifterna för att på bästa sätt kunna genomföra våra aktiviteter och till vår redovisning. Uppgifterna används främst i samband med aktiviteten du anmält dig till. Vi skickar också ut information som vi tror är relevant för just dig i form av nyhetsbrev några gånger per år.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Helén Vedlé, Get ready är den enda som har tillgång till dina uppgifter och de lämnas aldrig ut till annan leverantör.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?
Medlemsregister och databas gallras regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs. För detta ändamål har vi utarbetade rutiner. Bokföring sparas enligt gällande lag.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vårt IT-system är lösenordskyddade för att säkerställa sekretess, integritet och säkerhet samt att endast behörig har tillgång till dina uppgifter.

Nej tack
Önskar du inte längre våra utskick svara du bara på respektive mail och skriver ”nej tack”.

Mer om GDPR
Kan du finna på datainspektionens hemsida.

Jag hoppas du är nöjd med mitt sätt att hantera dina personuppgifter och att du känner dig trygg.
Vänligen
Helén Vedlé, Get ready!