Testa dig

ÄR DU FÖR STRESSAD? VILL DU MÅ BÄTTRE?

Klicka i nedanstående rutor där du känner att meningen passar in på dig/er. Vi kontaktar dig inom några dagar, du förbinder dig inte till någonting genom att göra testet.


    jag har inte tillräckligt med tid och ork för hem/familj/vännerjag ställer för höga krav på mig självpersoner i min omgivning skulle bedöma mig som alltför aktivjag har problem med sömnen eller känner mig inte riktigt friskjag känner mig ofta orolig, irriterad, trött eller nedstämdjag tror jag är på väg att bli "utbränd"jag är orolig för en medarbetares stressnivåjag är hel/deltidssjukskriven och vill ha rehabilitering och hjälp med att finna ut vad jag vill och kan arbeta medvi vill göra en stressmätning på personalenvi behöver hjälp med att göra en arbetsmiljömätning (systematiskt arbetsmiljöarbete, fd intern kontroll)