LIVSKVALITET

Stresshantering & rehabilitering

Förebyggande arbete mot stress är en av de klokaste investeringar du kan göra. Genom att delta i en workshop om stress och stresshantering blir du medveten om och ser varningssignalerna i tid samt lär dig hantera stressen.

För individer eller grupper som är i riskzonen för farlig stress erbjuder vi en analys med Stressprofilen®.

För dig som upplever att du är nära en sjukskrivning kan vi erbjuda pre-rehabilitering.

Vi har ett mycket bra och praktiskt rehabiliteringsprogram för dig som är heltids/deltidssjukskriven och vill ha hjälp att komma tillbaka till rätt arbete, på rätt sätt och med rätt arbetsmetodik.

Stoppa stressen i tid! ©