Föreläsarförmedling

Get ready! arbetar även med förmedling av andra utbildare.

Du kan få hjälp att finna utbildare, föreläsare och coacher inom nedanstående områden,kontakta oss så förmedlar vi kontakten vidare:

Team- och ledarutveckling
Team utveckling
Värdebaserat ledarskap – att leda med värderingar
Ledarskap i tiden
Hur jag handskas med konflikter på jobbet
Vad chefer behöver veta för att rekrytera
Det svåra samtalet
Motiverande samtal
Krishantering på arbetsplatsen
Första hjälpen och Hjärt – Lungräddning
Alkoholproblematik
Debriefing – krisstöd vid olycka eller kris
Utvecklingssamtal i ett nötskal
Arbetsgruppers dynamik
Att hålla utvecklande utvecklingssamtal
Förbättra gruppkänslan och stärk gruppsamarbetet
Utveckla utvecklingssamtalet
Stresshantering
Team- och ledarutveckling, värdebaserat ledarskap
Personlig effektivitet
Vägen från dröm till resultat

Medarbetarskap
Jag vill vara kvar men jag vill utvecklas – behålla strategi
Medarbetarskap, balans i livet
Mentor eller coach för din utveckling
Mentorprogram – Mentorskap
Livscoaching – tar hänsyn till människans totala livssituation
Medarbetarskap: Att leda sig själv
Professionell kundservice
Glädje på jobbet
Skriv och berätta
Tala och berätta
Retorik i praktiken
Att tala inför grupp
Talet och kommunikationen
Förstärk budskapet med språk och kroppsspråk
Handläggaren som kommunikatör
Bli en bättre kommunikatör
Personlig och professionell effektivitet

Arbetsmiljö
Stress & stresshantering
Att trivas på jobbet
Effektivare möten
Arbetsmetodik i öppna landskap
Energi för vem och på vilka villkor?

Friskvård
Friskvård
Hälsodag – ökat välbefinnande
Ät bättre och orka mer
Balans och trivsel i arbetet och på fritiden
Stress och stresshantering
Man talar om en ”överviktsepidemi”
Varför gör vi inte som vi vet att vi ska göra?
Tio budord för ett hälsosammare liv
Ta kontrollen över ditt liv – bli din egen coach
Balans i livet
Kost och motion
Håll i hälsan
Arbete och hälsa i balans
Livsglädje

Mångfald  &  Diskriminering
Ledarskap på mångkulturella arbetsplatser
Mångfald
Respekt – en bristvara
Att bli medveten
Mångfald berikar
Mångfald i arbetslivet
Mångfald och dialog
Diskriminering: Neuropsykiatriska funktionshinder

Omvärldsbevakning
Introduktion till omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning i praktiken

Personaldagar, personaluppmuntran
Kulturhistoriska promenader på Fjäderholmarna
Guidade visningar i Stockholms Skärgård
Guidade visningar av Stockholms Stadshus
Brännvins- och krogkulturen i 1800-talets Stockholm
Vinprovning av röda, vita eller mousserande viner
Kombinera mat & vin
Choklad (& vin)
Glögg, pepparkakor & julens kryddor – historia och traditioner