Testa dig

FÖR MYCKET PÅ JOBBET?

Klicka i nedanstående rutor där du känner att meningen passar in på dig/er. Vi kontaktar dig inom några dagar, du förbinder dig inte till någonting genom att göra testet.


    jag har så mycket att göra att jag har svårt att hinna med mitt jobbjag måste arbeta mer övertid än jag villjag har inte tydliga mål för mitt arbete under innevarande årjag hinner inte / glömmer att planerajag slarvar med att direkt lägga papper på sitt rätta ställemitt skrivbord är fullt av papper, det stressar migjag upplever att jag inte orkar med fler mailmånga gånger läser jag mailen så fort de kommervåra möten är för många / för långa / för ineffektivajag ska börja delta i projekt, jag kan för lite om projektarbete