Metod

Där teori och praktik varvas

Vi arbetar med interaktiva utbildningar där deltagarna varvar mellan att lyssna och att praktiskt ta ställning och prova sig fram. Vår utbildningsmetodik är praktisk eftersom vi av erfarenhet vet att enbart lyssnande inte åstadkommer någon beteendeförändring.

Get Readys utbildningsmaterial är pedagogiskt och stödjer processen fram till mål. Uppföljning ger möjlighet till ett långsiktigt resultat.

Den individuella coachingen är behovsanpassad. Praktiska övningar hjälper deltagaren att komma framåt och lyssna på svaret som egentligen redan finns inombords.

 

Get readys utbildningsmetodik

Utveckling är en process som består av flera samverkande faktorer:
Kunskap ger motivation
Attityd är den mentala beredskapen för förändring
Beteende är de inlärda mönstren som kan brytas