ATTGÖRALISTAN

Troligen världens bästa att göra lista!

Helén uppfann en mycket smart attgöralista/minneslista med dagsprioritering redan år 1999.

Den kallas idag Vedlé-listan©

VEDLÉLISTAN: Köp ett block med 60 ark – som räcker ett år.

  1. Du skriver din att göra lista en gång i veckan, och fyller på eftersom.
  2. Du prioriterar varje dag i vilken ordning du vill arbeta med dina att göra-punkter. Det unika med denna att göra lista är att det finns kolumner för dina veckodagar.

Vedlé listan

 

 

KARINMAPPEN: Komplettera Vedlélistan med ett omslag i konstläder, då får du en årsplan på köpet. Det finns också några fickor där du kan ha handlingsplaner/aktivitetsplaner/projektplaner och visitkort.

 

 

 

GÖRANMAPPEN: Komplettera Vedlélistan med ett omslag i konstläder, då får du en årsplan på köpet. Du får också 30 handlingsplaner för dina projekt och aktiviteter.

Beställ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.