Troligen världens bästa attgöralista!

Helén uppfann en mycket smart attgöralista/minneslista med dagsprioritering redan år 2000.

Den kallas idag Vedlé-listan©

VEDLÉLISTAN: Köp ett block med 60 ark – som räcker ett år.

  1. Du skriver din att göra lista en gång i veckan, och fyller på eftersom.
  2. Du prioriterar varje dag i vilken ordning du vill arbeta med dina attgöra-punkter. Det unika med denna att göra lista är att det finns kolumner för dina veckodagar.

 

KARIN: Komplettera Vedlélistan med ett omslag i konstläder, då får du en årsplan på köpet. Det finns också några fickor där du kan ha handlingsplaner/aktivitetsplaner/projektplaner och visitkort.

Vad vill du beställa?

Beställ

 

 

 

 

 

 

.

.

.