Troligen världens bästa attgöralista!

Helén uppfann en mycket smart attgöralista/minneslista med dagsprioritering redan år 2000.

Den kallas idag Vedlé-listan©

.

  1. Du skriver din att göra lista en gång i veckan, och fyller på eftersom.
  2. Du prioriterar varje dag i vilken ordning du vill arbeta med dina attgöra-punkter. Det unika med denna att göra lista är att det finns kolumner för dina veckodagar.

Vad vill du beställa?

VEDLÉLISTAN: Köp ett block med 60 ark – som räcker ett år.

KARIN: Komplettera Vedlélistan med ett omslag i konsläder, då får du en årsplan på köpet. Det finns också några fickor där du kan ha handlingsplaner/aktivitetsplaner/projektplaner och visitkort.

 

 

Beställ

“KARIN”: Tunt omslag med attgöralista- Vedlélistan©

 

 

 

 

 

 

.

.

.